Бізнес, Від авторів, Кар'єра, Новини, Підприємництво, Топ

Корпоративна культура vs культура команд: як сполучити сили для успіху

26 Липня, 2023

Не забудьте поширити ❤️

Свого часу англійський підприємець Стівен Кліф Бартлет, співзасновник компанії Social Chain, розмірковуючи на тему корпоративної культури в організаціях заявив: «Компанії не мають однієї культури, компанії мають 30 різних культур, створених 30 різними менеджерами в їхніх командах». З ним важко не погодитися, адже сукупність цих субкультур і формує культуру кожної компанії, яка відіграє важливу роль у формуванні спільних цінностей, норм та практик, визначаючи її ідентичність та спрямованість.

У контексті внутрішніх комунікацій в організації, важливо враховувати відмінності між корпоративною культурою та культурою команд, оскільки ці розбіжності можуть впливати на ефективність спілкування та сприйняття інформації працівниками.

Корпоративна культура vs культура команд: як сполучити сили для успіху - home-top, entrepreneurship, news, career, vid-avtoriv, businessКорпоративна культура vs культура команд: як сполучити сили для успіху - home-top, entrepreneurship, news, career, vid-avtoriv, business

Культурна синхронізація: збереження унікальності в контексті спільної мети

Корпоративна культура відображає загальні цінності, норми та практики організації в цілому. Вона формується внаслідок місії, візії та стратегії компанії і охоплює всіх її працівників. Корпоративна культура визначає стиль управління, рівень формальності, ступінь відкритості для нових ідей та інші важливі аспекти організаційного життя.

Корпоративна культура vs культура команд: як сполучити сили для успіху - home-top, entrepreneurship, news, career, vid-avtoriv, business

Автор: Анастасія Джогола, Brand and Communication director в ІТ-компанії QArea

З іншого боку, культура команди відображає специфічні цінності, норми та практики, що виникають у певній групі співробітників, які працюють над спільною метою або проєктом. Культура команди може відрізнятися від загальної корпоративної культури, оскільки вона враховує особливості роботи та спілкування в межах окремої команди.

Корпоративна культура стимулює співпрацю між різними підрозділами компанії, надаючи пріоритет загальному успіху організації, тоді як культура команд може бути більш конкурентною, оскільки команди можуть змагатися між собою за ресурси або визнання.

Корпоративна культура визначає основні стратегічні цілі компанії. Реалізація проєктів спрямована на досягнення цих цілей. Залежно від корпоративної культури, проєкти можуть мати різні рівні гнучкості. Компанії з агільною культурою зазвичай зосереджені на швидкому реагуванні на зміни та вдосконаленні продуктів або послуг згідно з вимогами клієнтів.

В свою чергу культура команд підтримує співпрацю між членами команди, що допомагає досягати спільних цілей проєктів. Успішні команди складаються зі співробітників, які доповнюють один одного вміннями та знаннями, що сприяє більш ефективній реалізації проєктів. Відповідальність за успіх проєктів та задоволення клієнтів має бути розподілена між всіма членами команди. Кожен співробітник повинен розуміти свою роль та вплив своєї роботи на задоволення потреб клієнтів.

Отже, корпоративна культура визначає загальний тон і атмосферу в компанії, тоді як культура команд впливає на те, як члени команди взаємодіють один з одним та працюють над спільними завданнями.

Корпоративна культура стимулює співпрацю між різними підрозділами компанії, надаючи пріоритет загальному успіху організації, тоді як культура команд може бути більш конкурентною, оскільки команди можуть змагатися між собою за ресурси або визнання.

Розбіжності між корпоративною культурою компанії та корпоративною культурою команд можуть мати великий вплив на комунікацію всередині організації. Команди можуть відчувати себе дещо відстороненими від решти колективу через різні фактори, зокрема:

 • Різні цілі та завдання. Команди можуть мати різні цілі та завдання, які не завжди збігаються з цілями та завданнями компанії в цілому. Це може призвести до того, що деякі команди відчуватимуть себе відстороненими від решти колективу через нерозуміння важливості свого внеску в загальний результат.
 • Різні правила та норми.До прикладу, одна команда може цінувати інноваційність і ризик, в той час як решта співробітників поважає традиційність і безпеку. Ці різні цінності можуть призвести до конфліктів між командами, оскільки існуватиме різне бачення щодо того, як найкраще досягти своїх цілей.
 • Різні стилі управління та способи спілкування. Менеджери різних команд можуть сповідувати різні стилі керівництва, організації роботи та контролю з урахуванням досягнення цілей.Деякі команди можуть віддавати перевагу більш дипломатичному стилю спілкування, тоді як решта співробітників може бути більш прямолінійною у висловлюваннях. Разом з тим, певні команди не уявляють спілкування без особистих зустрічей, тоді як переважна більшість може вести процес комунікації в корпоративних чатах чи електронною поштою. Як наслідок, це може спричиняти непорозуміннята погіршення комунікації в колективі.

Якщо команди відчувають себе відстороненими від решти колективу, це може мати негативний вплив на ефективність роботи компанії. Такі команди можуть бути менш мотивованими, менш інклюзивними та менш ефективними. Вони також можуть бути більш схильні до конфліктів та розбіжностей.

Врахування відмінностей між корпоративною культурою та культурою команд має вирішальне значення для ефективних внутрішніх комунікацій в організації.

Розглянемо декілька аспектів, які слід враховувати:

 • Розуміння та визнання різних культурних контекстів. Вивчайте та аналізуйте особливості корпоративної культури та культури окремих команд в компанії. Визнайте різні підходи до спілкування, прийняття рішень та співпраці.
 • Створення спільних цінностей. Залучайте співробітників з різних команд до обговорення та визначення спільних цінностей, які сприятимуть зближенню й співпраці. Розвивайте такі цінності як взаємодовіра, відкритість та взаємодопомога.
 • Створення комунікаційних майданчиків. Розробіть комунікаційні канали та майданчики, де співробітники з різних команд могли б обмінюватися інформацією, досвідом та ідеями. Це може бути електронна платформа, чат, або спільні регулярні зустрічі.
 • Розширення комунікаційного кола. Сприяйте взаємодії між співробітниками з різних команд та департаментів шляхом організації спільних проєктів чи робочих груп. Це допоможе зблизити команди та полегшить обмін інформацією між співробітниками.
 • Підтримка лідерства. Розвивайте лідерські навички керівників, щоб вони були здатні зближувати команди різних культурних контекстів. Переконайтеся, що керівники розуміють значення внутрішніх комунікацій та є прикладом відкритості й взаєморозуміння.
 • Фасилітація комунікації. Організуйте тренінги та семінари з розвитку комунікаційних навичок для співробітників, зосереджуючись на ефективному спілкуванні з різними групами. Надайте співробітникам інструменти та стратегії для побудови взаєморозуміння й розробки конструктивного діалогу.
 • Врахування культурних особливостей. Під час комунікації з різними командамиберіть до уваги їхні культурні особливості. Пам’ятайте про різні стилі спілкування, режими роботи та інші фактори, які можуть впливати на сприйняття повідомлень.
 • Менторство та коучинг. Ініціюйте програми менторства та коучингу, щоб створити можливості для співробітників з різних команд навчатися один в одного. Це сприятиме обміну знаннями, досвідом та допоможе зблизити команди.
 • Відкритийзворотній зв’язок. Забезпечте можливість для співробітників висловлювати свої погляди та думки щодо внутрішніх комунікацій. Створюйте канали зворотного зв’язку, такі як анонімні опитування, прямі розмови з керівництвом або відкриті форуми для обговорення.
 • Постійне вдосконалення. Комунікація – це процес, який вимагає постійного вдосконалення. Регулярно оцінюйте ефективність внутрішніх комунікацій, збирайте фідбек від співробітників та ініціюйте необхідні зміни для поліпшення спілкування та взаєморозуміння в компанії.

Отже, для побудови ефективних внутрішніх комунікацій в компанії важливо враховувати відмінності у способах спілкування, прийняття рішень та взаємодії між різними співробітниками. Створення спільних цінностей, розширення комунікаційного кола та навчання допоможуть поглибити розуміння та повагу до різних культурних контекстів.

Залучення керівництва в процес внутрішніх комунікацій, а також створення відкритого середовища для висловлення думок та ідей сприятимуть покращенню комунікації та поглибленню довіри між співробітниками.

Як слушно зауважив свого часу славнозвісний Річард Бренсон, «Не існує магічної формули чудової корпоративної культури. Головне – ставитися до своїх співробітників так, як би ви хотіли, щоб ставилися до вас».

Варто зазначити, що успішні організації враховують взаємозв’язок між корпоративною культурою та культурою команд. Вони створюють робоче середовище, яке сприяє побудові позитивної культури команд на основі загальних цінностей та мети компанії. Разом ці дві культури допомагають організації розвиватися, досягати поставлених цілей та просуватися вперед у вимогливому світі бізнесу.

Тож засновникам та керівникам компаній необхідно збагнути, що побудова корпоративної культури починається з їхнього власного прикладу. Їх здатність слухати й відчувати, бути чуйними до потреб співробітників визначає якість взаємин в організації. Це створює основу для довіри, відкритості та ефективної комунікації. Адже ключовим фактором успіху є вміння створювати сприятливу робочу атмосферу, в якій кожен член команди почувається унікальним та цінним.

Підпишіться на e-mail розсилку Українського Спектру

Про “Український Спектр”

«Український Спектр» – це онлайн медіа-організація, яка націлена на те, щоб допомогти своїм читачам, глядачам та відвідувачам успішно розвиватися в бізнесі та повсякденному житті, завдяки неперевершеному доступу та найкращому у своєму класі поданню новин та історій.

«Український Спектр» в Telegram – коротко про головне один раз на день
Підписатись на канал

Ми у соціальних мережах:

Ми у соцмережах:

Слідкуйте за UAspectr у Facebook або ж читайте усе найцікавіше у нашому каналі в Telegram
Menu